UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W dniu 11 września 2021 r. społeczność Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej zgromadziła się w kościele św. Franciszka Borgiasza aby rozpocząć nowy rok szkolny 2021/2022.

Inaugurację uroczystości poprzedziło wniesienie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Kierownik Anna Awakowicz, która przywitała przybyłych gości: Panią Konsul RP Paulinę Szafałowicz, Pana porucznika Zbigniewa Kwapisza przedstawiciela Narodowych Sił Zbrojnych koła Chicago, Dyrektora Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – Pana Bogdana Ogórka, zgromadzone grono pedagogiczne, przedstawicieli Rady Rodziców oraz całą społeczność szkolną. Pani Kierownik z radością w głosie wyraziła zadowolenie z faktu, że po okresie wakacji uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków i mogą pełnić je stacjonarnie. Podkreśliła, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem i możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Mocno zaznaczyła, że wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

Ciepłe słowa skierowała do wszystkich uczniów i ich rodzin, a zwłaszcza do uczniów klasy pierwszej, którzy w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynają naukę w Szkole Polskiej i przez kolejne lata będą kształtować charakter szkoły, zdobywać w niej wiedzę, doskonalić swoje umiejętności językowe i uczyć się patriotyzmu.

Z nowym rokiem szkolnym popłynęły podziękowania i słowa uznania do obecnej na uroczystości Pani Krystyny Wyrwał, która z dniem 31 sierpnia 2021r. zakończyła wieloletnią pracę w Szkole Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago. W przemówieniach gości można było usłyszeć wiele wyjątkowych słów na temat zasług Pani Krystyny. Dyplomy uznania za dwudziestoczteroletnią pracę dla Pani Krystyny wręczyła Pani Konsul RP Paulina Szafałowicz oraz Pani Kierownik w mieniu Pani Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zaś uczniowie i rodzice wyrazili swoją wdzięczność i serdeczność wręczając kwiaty.

Po części oficjalnej rozpoczynającej rok szkolny nastąpiła liturgia mszy świętej, którą sprawował ksiądz Grzegorz Wójcik. W swojej homilii odniósł się i rozwinął słowa ewangelii według św. Łukasza „ Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.”

Po mszy świętej młodzież uroczyście wyprowadziła sztandar Szkoły Polskiej, a Pani kierownik życzyła, aby nowy rok szkolny był czasem nowych wyzwań a zarazem początkiem nowej edukacyjnej przygody. Niech nadchodzący czas mimo wielu wyzwań zapisze się w naszej szkole jako czas stabilnego rozwoju i realizacji ambitnych planów.