Legitymacje szkolne

Uprzejmie przypominamy, że wraz z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 nadszedł czas na podbicie obowiązujących legitymacji lub wyrobienie nowych.
Pani referent przez trzy kolejne soboty tj. 09.10, 16.10, 23.10. będzie wchodziła do klas, aby uczniowie mogli przekazać wnioski wraz ze zdjęciami do wyrobienia nowych legitymacji lub obowiązujące do podbicia.
Proszeni jesteście Państwo o terminowość, ponieważ po 23 października 2021 r. nadana zostanie przesyłek do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Informujemy, że nie ma możliwości pojedynczego przesyłania wniosków, czy legitymacji.

Procedura postępowania w przypadku wyrobienia nowej legitymacji.

W przypadku wyrobienia nowej legitymacji obowiązuje wypełnienie wniosku o wystawienie legitymacji szkolnej do którego dołączyć aktualne zdjęcie ucznia w rozmiarach (30 mm x 42 mm)
Wniosek wypełniamy czytelnie drukowanymi literami. Do wniosków dołączona jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą należy zapoznać się i podpisać ją.

Procedura postępowania w przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej.

W przypadku wyrobienia duplikatu obowiązuje wypełnienie wniosku o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej do którego dołączyć aktualne zdjęcie ucznia w rozmiarach (30 mm x 42 mm) oraz dowodu opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 9,00 zł. Wniosek wypełniamy czytelnie drukowanymi literami. Do wniosków dołączona jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą należy zapoznać się i podpisać ją.

Procedura postępowania w przypadku podbicia legitymacji.

Uczniowie proszeni są o dostarczenie legitymacji w wyznaczonym terminie.

INFORMACJA

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 424, 471 i 1086)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 poz. 1700)

Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)