Medal Komisji Edukacji Narodowej

Wysokie kwalifikacje zawodowe, najwyższe standardy etyczne, odpowiednie podejście do uczniów, sprawiły, że Pani Krystyna Wyrwał na trwałe zapisała się w historii Szkoły Polskiej w Chicago. Szczególne zasługi w umacnianiu i pielęgnowaniu polskiej edukacji wśród uczniów polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych zdecydowały o tym, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki przyznany został Pani Krystynie Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Aktu wręczenia i dekoracji dokonała Pani Konsul RP Agata Grochowska.

W imieniu całej społeczności Szkoły Polskiej gratulujemy Pani Krystynie i dziękujemy za wzór sumiennej, pełnej oddania pracy i jednocześnie prosimy o zachowanie nas w serdecznej pamięci.

Życzymy Pani Krystynie wszelkiej pomyślności, niech minione 24 lata splatają się w piękne wspomnienia i towarzyszą w kolejnych latach życia.