Powitanie Pani Konsul Agaty Grochowskiej

Powitanie Pani Konsul Agaty Grochowskiej z referatu ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej Konsulatu Generalnego RP w Chicago w Szkole Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago.