Ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Polskiej

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to doniosłe i ważne wydarzenie w Szkole Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago.

Tradycją Naszej Szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość. Jak co roku rozpoczęła się ona występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu, aktu pasowania na ucznia Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago dokonała Pani Konsul Agata Grochowska.

Podczas ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.

Wszystkim uczniom klasy pierwszej życzymy, aby rok szkolny 2021/2022 był czasem nowych wyzwań a zarazem początkiem nowej edukacyjnej przygody, którą będą wspominać po latach.