11 Listopada w Szkole Polskiej

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

Szkoła Polska im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP aktywnie włączyła się w obchody 103. rocznicy tego święta.
Podczas lekcji patriotycznych przypomniana została historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. Ukazana została również postać marszałka Józefa Piłsudskiego nie tylko w momencie odzyskania niepodległości, ale też jego młodość, studia medyczne, zsyłka na Syberię, potem działalność w PPS i wreszcie czasy I wojny światowej, więzienie w Magdeburgu i odzyskanie niepodległości. Mottem przewodnim naszych uroczystości były słowa Józefa Piłsudskiego: „ Z poszanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych” które mamy nadzieję, że pozostaną dla nas wszystkich wskazówką. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami, recytacjami wierszy co pozwoliło uczniom głębiej przeżyć tamte chwile. O symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie Szkoły Polskiej odśpiewali Hymn aktywnie włączając się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Aby upamiętnić wydarzenie odzyskania niepodległości Samorząd Uczniowski zainicjował przygotowanie plakatów patriotycznych przez wszystkie klasy. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „11 Listopada – Biel i Czerwień w sercach Polaków” , który objęty był honorowym patronatem przez Konsulat Generalny RP w Chicago.

To był bardzo wzruszający i ważny dzień dla naszej społeczności szkolnej.