BohaterON – Włącz Historię

Uczniowie Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago aktywnie włączyli się w kampanię BohaterON – włącz historię!
Projekt miał za zadanie upamiętnić i uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, ale także edukować naszych uczniów bazując na historiach Powstańców, promować wśród nich postawy patriotyczne oraz popularyzować historię Polski XX wieku. Projekt realizowany jest pod patronatami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Partnerem merytorycznym jest Instytut Pamięci Narodowej.