BohaterON – włącz historię! – w Szkole Polskiej

BohaterON – włącz historię! – w Szkole Polskiej

W ramach kampanii „BohaterON – włącz historię!” uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago mocno zaangażowali się w szeroko zakrojone działania mające na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Świadomi znaczenie nazwy akcji, która stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć” w dosłownym tłumaczeniu całą społecznością szkolną brali aktywny udział w poznaniu indywidualnej historii Tadeusza Gubały – walczącego harcerza Powstania Warszawskiego.

Podczas połączenia za pomocą platformy komunikacyjnej historię swojego udziału w Powstaniu Warszawskim opowiadał uczniom Szkoły Polskiej urodzony 3 lutego 1930 roku Tadeusz Gubała, który już jako dwunastoletni chłopiec w 1942 roku został zaprzysiężony i skierowany do podziemnej działalności w Szarych Szeregach, jako kurier i obserwator w Roju „Giermkowie Wolności”.

Przed 1 sierpnia 1944 roku przydzielony został do kompanii 315 w zgrupowaniu Radosława stacjonującej na ulicy Krochmalnej w dawnym sierocińcu Janusza Korczaka na Woli. Był uczestnikiem akcji odbicia garażu reperacji samochodów, podczas której powstańcy zdobyli sprawne auto i zapasy benzyny. W wyniku zmasowanego ostrzału oraz bombardowań rejonu Woli po 5 dniach walk został wypędzony z piwnicy zbombardowanego domu i aresztowany. Dzięki kobiecemu przebraniu szczęśliwie ocalał. Po aresztowaniu trafia do obozu w Pruszkowie. Po kilku dniach został wywieziony do Niemiec do Oranienburga pod Berlinem, następnie do Buchenwaldu i Bergen-Belsen, aby wylądować w obozie pracy przymusowej w Lehrte koło Hanoweru, gdzie pracował na stacji przeładunkowej, aż do momentu uwolnienia przez wojska generała Patona, co miało miejsce 11 kwietnia 1945 roku. Pod koniec 1950 roku przybył do Stanów Zjednoczonych. W 1955 roku rozpoczął studia na University of Illinois. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych zaangażował się w działalność chicagowskiego oddziału Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej.

Możliwość zorganizowania takiego spotkania za pomocą urządzeń i technologii informacyjnej było niezwykłym wydarzeniem szkolnym, które dawało możliwość poznania indywidualnej historii walczącego harcerza – Tadeusza Gubały, oraz włączało naszych uczniów w nowoczesny patriotyzm. Projekt edukował, wzmacniał poczucie tożsamości narodowej, krzewił postawy patriotyczne oraz budował wrażliwość społeczną.

Mamy nadzieję na kontynuację podjętych działań i realizację projektu w kolejnych latach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Zapraszamy do galerii zdjęć.