Święto Dziękczynienia

Informujemy, że zgodnie z przyjętym kalendarzem na rok szkolny 2021/2022 dzień 27 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
Niech nadchodzący czas będzie okazją kultywowania więzi rodzinnych oraz okazją do spotkań w gronie najbliższych oraz wspólną refleksją nad minionym rokiem.

Kierownik oraz Grono Pedagogiczne
Szkoły Polskiej w Chicago