Międzyszkolny konkurs „Skarby UNESCO”

Dnia 5 grudnia 2021 roku w Muzeum Polskim w Ameryce odbył się finał konkurs „Skarby UNESCO”, którego celem było upowszechnienie wiedzy z zakresu geografii Polski, a szczególnie jej atrakcji turystycznych, zachęcenie do odwiedzenia polskich obiektów UNESCO oraz wzbudzenie szacunku do dokonań św. Jana Pawła II, poznanie najważniejszych pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski z uwzględnieniem ośrodków pielgrzymkowych, miast wpisanych na listę UNESCO. W zmaganiach konkursowych wzięła również udział młodzież z Naszej Szkoły, którą przygotowała pani Małgosia.

Gratulujemy naszym uczniom i wszystkim pozostałym drużynom zarówno wiedzy jak i zaangażowania.
Składamy podziękowania dla Zrzeszenia Nauczycieli Polskich oraz Muzeum Polskiego w Ameryce za zaproszenie Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej do zmagań konkursowych.