Zapal Światło Wolności – Pamiętaj!

Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności

Kampania pamięci „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy, ale też inni mieszkańcy Wolnego Świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. Aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami, w oknach stawiano symboliczne świeczki. Do podobnego gestu jedności z żyjącymi w rzeczywistości stanu wojennego w odezwie do narodu wzywał wtedy Amerykanów prezydent Ronald Reagan:

Mówił wówczas: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

W akcie solidarności z cierpiącymi rodakami Jana Paweł II nakazał, by także w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie pojawiło się symboliczne światełko. Ojciec Święty przez cały czas trwania stanu wojennego bacznie przyglądał się sytuacji w Polsce, wspierał działającą w podziemiu opozycję a na polu dyplomatycznym zabiegał o nie zaognianie konfliktu i unikanie ofiar.

W związku z przypadająca z 2021 roku 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego uczniowie Szkoły Polskiej zapalili symbolicznie Światło Wolności włączając się tym samym w kampanię pamięci, która utrwala w świadomości młodego pokolenia wydarzenia z grudnia 1981 roku. Niech jego płomień przypomni o ofiarach. Niech przypomni o zwycięskiej walce ze zniewoleniem i o odzyskaniu wolnej Polski.