JĘZYK POLSKI TWOJĄ SZANSĄ

Uwaga!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce planuje organizację egzaminu w Chicago 25-26 czerwca 2022 r. W tym terminie planowany jest egzamin na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dorosłych oraz B2 dla potrzeb młodzieży. Poza tym złożono prośbę do Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o poszerzenie poziomów, na których będzie odbywał się egzamin na poziom C1 dla dorosłych oraz B1 w grupie dla potrzeb dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Egzamin Certyfikatowy – Seal of Biliteracy.