Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Przy współpracy z koordynatorami Przystanku Historia w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu przypadającego na dzień 27 stycznia w kolejną rocznicę wyzwolenie niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau uczniowie klasy 8 graficznie zwizualizowali informacje o ofiarach ginących  w niemieckich obozach śmierci zbudowanych na okupowanych terenach polskich.