Konkurs „Mistrz Ortografii 2021/2022”

Z okazji Dnia Języka Ojczystego, który wypada 21 lutego 2022 roku, nasza szkoła organizuje Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii  2021/2022”.

Ma on na celu  ukazanie piękna i bogactwa języka polskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- III liceum i będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych.

 

Szkoła Polska od początku swojego istnienia umożliwia uczniom zdobywanie nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego.

Podejmuje także działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz językowej uczniów, a także uczuciowej więzi z Polską.

Pomaga również w wychowywaniu współczesnego pokolenia Polaków mieszkających poza granicami kraju  w duchu patriotyzmu oraz miłości  i szacunku do kraju przodków i ich języka.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.