BohaterON – włącz historię!

Dyplom podziękowania za udział w tegorocznej Kampanii „BohaterON – włącz historię!” otrzymuje Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago.
Słowa uznania kierowane są również do nauczycieli w podziękowaniu za udział uczniów w projekcie upamiętniającym  77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, którego głównym celem stało się edukowanie młodego pokolenia oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i krzewienia postaw patriotycznych.