Dzień Nauki Polskiej. Przybliżamy sylwetkę Marii Skłodowskiej – Curie

Święto Dzień Nauki Polskiej stało się inspiracją dla uczniów klasy 7 do realizacji projektu edukacyjnego „Maria Curie – Skłodowska kobietą XIX wieku, która wyprzedziła epokę”.

W tym dniu w sposób szczególny chcieliśmy przybliżyć sylwetkę polskiej uczonej i przypomnieć jej największe dokonania.

Uczniowie przygotowali prace pisemne i aktywnie włączyli się w dyskusję. Wykazali, iż urodzona 7 listopada 1867 r. Maria Skłodowska-Curie miała fundamentalny wpływ na rozwój światowej nauki, szczególnie w dziedzinie fizyki i chemii. Zasłynęła badaniami nad zjawiskiem promieniotwórczości oraz odkryciem dwóch nowych pierwiastków – polonu i radu. Odkrycia te przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Za swoje dokonania została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla. W naszej dyskusji wielokrotnie podkreślony został fakt, że Maria Skłodowska-Curie jest jedną z dwóch osób w historii, które otrzymały tę nagrodę w dwóch różnych dyscyplinach nauki.

Podczas naszych dyskusji poruszony został również temat kobiet walczących o swoje prawa w 1918 roku. Bardzo żywo przedyskutowany został temat Polek, które po 123 latach stały się podwójne wolne, ponieważ odzyskały swoje państwo i w odzyskanym państwie otrzymały pełnię prawa wyborcze.

Podczas dalszej realizacji tego projektu będziemy mieli również okazję do wirtualnego zwiedzenia Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, które ma charakter biograficzny i prezentowane są w nim zdjęcia, listy, dokumenty, rzeczy osobiste uczonej, fragmenty wypowiedzi Marii, Piotra Curie. Zwiedzając muzeum uczniowie będą mieli kolejną okazję zebrać wiele informacji na temat życia i dokonań naukowych uczonej.