Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii 2021/2022”

W Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago w dniach 12 i 19 luty obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w ramach którego zorganizowany został Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2021/2022”. Myślą przewodnią obchodów było promowanie języka ojczystego, popularyzacja wiedzy na jego temat, a także podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz językowej uczniów i ich uczuciowej więzi z Polską.

Patronat nad konkursem objęła Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, która jest głównym sponsorem nagród rzeczowych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.