BUDUJEMY COŚ DOBREGO

Samorząd Uczniowski Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago zorganizował akcję wsparcia finansowego dla polskich sióstr ze zgromadzenia Maryi Niepokalanej przebywających w Manili na Filipinach. Siostry posługujące na misjach opiekują się samotnymi matkami z dziećmi i wspomagają ubogie rodziny mieszkające w barakach bez dostępu do wody i prądu. Siostry pragną otworzyć „Dom Samotnej Matki”. Dzięki hojności naszych uczniów i rodziców zebrane środki w wysokości 550 USD będą cegiełką na pokrycie kosztów remontu lub zakup domu w którym będą lepsze warunki mieszkalne i pomieszczenia sanitarne.

Ludzie na Filipinach, na co dzień spotykają się z problemami nie do rozwiązania. Brak pieniędzy na jedzenie, podstawowe rzeczy, leki, brak czystej wody. Siostry misjonarki pracują wśród najuboższych ludzi mieszkających w slumsach. Zbierają dzieci w grupy i organizują dla nich różne zajęcia – nauka czytania, pisania, katecheza, język angielski, zabawy, malowanie wycinanie. Dzieci otrzymują też pełnowartościowy posiłek i owoce. Siostry odwiedzają również ludzi w domach niosąc im pocieszenie w trudach codziennego życia, w chorobach. Jest to też okazja do wspólnej modlitwy, poznania się i nawiązania bliższych relacji.

Bardzo dziękujemy wszystkim za ofiarowany dar serca. Jesteśmy przekonani, że pomaganie ma sens i warto pomagać innym ludziom, by dawać im radość, a niekiedy rozwiązywać ich trudne życiowe problemy.

Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunami