Jesteście Wielcy! Razem tak wiele możemy.

Rodzice Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago zorganizowali zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Polski. Setki tysięcy matek z dziećmi uciekają z Ukrainy przed agresją Rosji. Polska do tej chwili przyjęła ponad 2 miliony uchodźców, którzy często przyjeżdżają z dobytkiem mieszczącym się w jednej walizce. Skutkiem inwazji Rosji jest kryzys humanitarny w Europie. Uchodźcom trzeba zapewnić schronienie, odzież i wyżywienie. Wielu Polaków ruszyło z pomocą uchodźcom, ofiarując przewozy znad granicy, otwierając drzwi swoich domów, ofiarując rzeczy niezbędne do życia. Społeczność Szkoły Polskiej w Chicago zjednoczyła się w pomocy z rodakami w kraju organizując zbiórkę.

Rodzice Szkoły Polskiej w Chicago podjęli współpracę ze stowarzyszeniami Stare Podgórze oraz Nic o Nas bez Nas, które utworzyły punkt pomocy dla uchodźców w Krakowie, Magazyn Darów, przy ulicy Kalwaryjskiej 43. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, darczyńców, wolontariuszy pracujących charytatywnie od rana do wieczora, z pomocy tych stowarzyszeń korzysta codziennie około 1000 osób (ok. 250-300 rodzin). Rzeczy zebrane w czasie zbiorki zostaną wysłane do Krakowa do Magazynu Darów.

W czasie akcji pomocy Ukrainie, zbierano produkty spożywcze, pierwszej pomocy, produkty dla małych dzieci, odzież, obuwie i darowizny pieniężne. Dzięki wielkiemu sercu społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców udało się zebrać 6 paczek produktów, 14 odzieży, 3 obuwia i $932.75.

Ponadto, z pomocą Pani Anny Zawiszy, w wyrazie zjednoczenia z dziećmi Ukrainy, uczniowie klasy 5 SP napisali piękne kolorowe listy do dzieci uchodźców. Listy te zostaną wysłane wraz z darami do Magazynu Darów w Krakowie.

Dziękujemy serdecznie Pani Kierownik, Annie Awakowicz, wychowawcy klasy 5 SP, Pani Annie Zawiszy i Radzie Rodziców za wsparcie w zorganizowaniu zbiorki. Dziękujemy też wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom, którzy uczestniczyli w akcji. Jesteście Wielcy! Razem tak wiele możemy.