REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego

w Szkole Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

na rok szkolny 2022/2023.

Zapisy odbędą się w terminie od 01 kwietnia 2022 r. do 21 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.

Serdecznie zapraszamy!