82.ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem, w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu, tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi, Wojciechowi Jaruzelskiemu, listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.
Dziś, w 82. rocznicę zbrodni katyńskiej, pochylmy głowy i uczcijmy pamięć
o pomordowanych Polakach…
Pani Kierownik, Anna Awakowicz wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Niles.
Cześć i chwała poległym Bohaterom!