EGZAMIN USTNY 2021/2022

23 kwietnia w naszej szkole przeprowadzony został ustny egzamin z języka polskiego będący zwieńczeniem trzyletniej nauki języka polskiego w liceum. Do egzaminu przystąpiło 13 licealistów.  W skład komisji egzaminacyjnej weszli: pani Anna Awakowicz – Kierownik Szkoły, pan porucznik pilot Zbigniew Kwapisz – przedstawiciel Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koła Chicago, ks. Grzegorz Wójcik – administrator parafii św. Franciszka Borgii, pani Katarzyna Gorzelska – wychowawczyni klasy maturalnej, pani Elżbieta Kubajek – nauczycielka języka polskiego oraz pani Małgorzata Bielawiec – nauczycielka wiedzy o Polsce. Egzamin ustny z języka polskiego polegał na zaprezentowaniu zagadnień literacko-historycznych. Po trwającej około 15 minut prezentacji, zdający musiał obronić swoją pracę w rozmowie z komisją. Pytania zespołu egzaminującego dotyczyły treści poruszanych w prezentacji i sprawdzały  umiejętności językowe uczniów w spontanicznej wypowiedzi. Zdający potwierdzili swoje kompetencje językowe na wysokim poziomie. 23 kwietnia to również symboliczna data – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku. W tak szczególnym dniu przypomniane zostały m.in. Pieśni Jana Kochanowskiego, utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliusza Słowackiego oraz Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej. Szczegółowej analizie poddano Pana Tadeusza Adama Mickiewicza jako polskiej epopei narodowej  oraz zilustrowano portret kobiety w literaturze polskiej na przestrzeni wieków. Z uwagi na fakt, iż rok 2022 jest Rokiem Romantyzmu Polskiego, a 200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, uczeń Julian Gruszka zaprezentował temat: Fantastyka i ludowa mitologia w Balladach i romansach. Ponadto uczniowie w swoich prezentacjach upamiętnili także Wielkich Polaków: Żołnierzy Wyklętych oraz zasłużonych dla Polski m.in. Irenę Sendlerową – Matkę dzieci Holokaustu oraz Marię Skłodowską–Curie. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć podsumowującej egzamin.