Na pamiątkę wizyty Ministra Edukacji i Nauki

W czasie wizyty Ministra Edukacji i Nauki w Chicago podczas spotkania w Konsulacie Generalnym RP wręczone zostały przez Ministra Czarnka najwyższe odznaczenia resortu oświaty – Medale KEN.
Za upowszechnianie bogatego dorobku kultury i języka polskiego za granicą, a także za zaangażowanie na rzecz wychowania młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała – Album „Laur niepodległości”. Książka ta przenosi nas do historii odrodzonej ojczyzny i pozwala wsłuchać w głosy współtwórców Niepodległej – Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego, Walerego Sławka, Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Becka, Eugeniusza Kwiatkowskiego… oraz największych ówczesnych indywidualności twórczych – Zofii Nałkowskiej, Poli Gojawiczyńskiej, Zofii Kossak-Szczuckiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Juliusza Kadena-Bandrowskiego i wielu, wielu innych. Bohaterami tej książki są ludzie czynu, którzy w czasie Wielkiej Wojny walczyli o niepodległość u boku Józefa Piłsudskiego, a po jej odzyskaniu kształtowali nowe oblicze Rzeczypospolitej tak w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, jak i na płaszczyźnie kulturalnej i literackiej.

„Gwarancją istnienia Rzeczypospolitej jako potęgi nie tylko wojennej, lecz także kulturowej jest trwanie narodu w jedności, w zespoleniu wszystkich sił twórczych i ofiarnej pracy dla wspólnego dobra”.
Słowa z przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszone w Lublinie 11 stycznia 1920 roku.