OGŁOSZENIE

Kierownik Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 4/26 etatu, nauczyciela biblioteki szkolnej 5/36 etatu oraz stanowisko pracownika obsługi – woźny.