Podziękowania dla Szkoły Polskiej

Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago otrzymała dyplomy i podziękowania za aktywne włączanie się uczniów w Międzynarodowe Konkursy Historyczne – „Śladami historii Polski – skąd nasz ród” oraz „Żołnierze Wyklęci”.

Jednocześnie Kierownik Szkoły  wraz z Gronem pedagogicznymi, Uczniami i Rodzicami  pragnie wyrazić wdzięczność dla Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego za organizację tak wspaniałej inicjatywy zorganizowania konkursów historycznych, które krzewią wśród młodzieży postawy patriotyczne.