CZYTAJMY POLSKICH AUTORÓW – Konkurs

 Międzyszkolny Konkursu  z okazji Szkolnych Dni Książki i Prasy

„Czytajmy Polskich Autorów” – V edycja w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs organizowany jest dla uczniów Szkół Polskich w Chicago, Nowym Jorku, Toronto i Waszyngtonie, które działają w strukturze Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – ORPEG z siedzibą w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Zachęcamy do zgłoszenia się uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, ale również uczniów oddziałów dziecięcych.

Czas trwania konkursu: 23.03.2024– 14.04.2024

Ogłoszenie wyników 01.05.2024

Do pobrania