Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Kontakt

Dyrektora Szkoły

mgr Anna Awakowicz

e-mail: chicago@orpeg.pl

W sprawie opinii i wniosków Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w każdą sobotę w godz. 8:00 – 8:45.

Kontakt z nauczycielami:

W szkole: przed zajęciami lekcyjnymi lub po ich zakończeniu po wcześniejszym umówieniu mailowym spotkania
Na bieżąco: droga mailową lub telefoniczną.

Adres Szkoły

3535 N Panama Ave

Chicago, IL 60634