Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Kontakt

Dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago

mgr Anna Awakowicz

e-mail: chicago@orpeg.pl

W sprawie opinii i wniosków Dyrektor Szkoły Polskiej przyjmuje rodziców w każdą sobotę w godz. 8:00 – 8:45.

 

 

Wicedyrektor Szkoły Polskiej w Chicago

mgr Estera Bartula – Zyzak

Dostępność wicedyrektora dla rodziców jest w każdą sobotę w godz. 9:00 – 9:45.

 

 

Kontakt z Nauczycielami Szkoły Polskiej w Chicago

W szkole: przed zajęciami lekcyjnymi lub po ich zakończeniu po wcześniejszym umówieniu mailowym spotkania.
Na bieżąco: droga mailową z użyciem maili służbowych.

Każdy nauczyciel Szkoły Polskiej posługuje się mailem służbowym według wzoru –  imię.nazwisko@orpeg.pl

 

Adres Szkoły Polskiej w Chicago

3535 N Panama Ave

Chicago, IL 60634