Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Biblioteka

Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły. Nasza  biblioteka szkolna jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz  pracowników szkoły. Tutaj można wypożyczyć ciekawe książki oraz znaleźć ważne informacje. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i sami wybierają interesujące ich lektury i książki. Nikt tutaj nikogo nie ocenia, nie stawia stopni. Biblioteka dla  wszystkich jest otwarta i w każdą sobotę zaprasza swoich czytelników. Biblioteka łączy funkcję czytelni.

PODRĘCZNIKI DOTACYJNE

  1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych (zeszyty ćwiczeń) uprawnieni są  uczniowie Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy KG RP w Chicago.
  2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
  3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija na dwa tygodnie przed zakończeniem danego roku szkolnego.

 

Biblioteka jest dostępna dla uczniów w każda sobotę.

Bibliotekę prowadzi  Joanna Krawczyk.