Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Biblioteka

Biblioteka jest dostępna dla uczniów w każda sobotę.

Bibliotekę prowadzi mgr Joanna Krawczyk.