Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Grono pedagogiczne

p.o. Kierownik Szkoły Polskiej

mgr Anna Awakowicz

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marzena Woźniak

mgr Krystyna Gotter

Małgorzata Terlikowska

 

Nauczyciele języka polskiego

mgr Małgorzata Biedroń

dr Katarzyna Gorzelska

mgr Aneta Józwik

mgr Elżbieta Kubajek

mgr Anna Zawisza

 

Nauczyciele wiedzy o Polsce

mgr Anna Awakowicz

mgr Renata Stafska

mgr Krystyna Wyrwał

 

Katecheci

mgr s. Margaret

mgr Helena Rogucka