Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Grono pedagogiczne

Dyrektor

Anna Awakowicz

Wicedyrektor

Estera Bartula – Zyzak

 

 

Nauczyciele w Oddziale Dziecięcym

Małgorzata Terlikowska

Ewa Czyż

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Beata Matusiewicz

Wiesława Sawicka

Beata Wrona

 

Nauczyciele języka polskiego

Estera Bartula – Zyzak

Maria Frycz

Katarzyna Gorzelska

Agnieszka Rebeszko

Anna Zawisza

 

Nauczyciele wiedzy o Polsce

Anna Awakowicz

Małgorzata Bielawiec

Renata Stafska

 

Nauczyciel bibliotekarz

Joanna Krawczyk

 

Nauczyciel katecheta

Grażyna Kołtyś

Ksiądz Marek Smółka – proboszcz parafii pw. św. Franciszka Borgii w Chicago