Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Grono pedagogiczne

Kierownik Szkoły Polskiej

mgr Anna Awakowicz

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Matusiewicz

Małgorzata Terlikowska

mgr Marzena Woźniak

 

Nauczyciele języka polskiego

mgr Małgorzata Biedroń

dr Katarzyna Gorzelska

mgr Elżbieta Kubajek

mgr Agnieszka Rebeszko

mgr Anna Zawisza

 

Nauczyciele wiedzy o Polsce

mgr Anna Awakowicz

mgr Małgorzata Bielawiec

mgr Agnieszka Rebeszko

mgr Renata Stafska

Katecheci