Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022

Przewodniczący: Anita Markiewicz
Zastępca: Witold Kluza
Skarbnik: Karol Jóźwicki
Sekretarz: Karolina Makowski

Kontakt: radarodzicowsplchicago2021.22@gmail.com

Komisja Rewizyjna

  • Jakub Baraniak
  • Beata Migdał
  • Renata Daniel

Skład Rad Oddziałowych w poszczególnych klasach

I klasa SP
Przewodniczący: Renata Daniel
Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Skiba
Skarbnik: Artur Liszka

II klasa SP

Przewodniczący: Witold Kluza
Z-ca przewodniczącego: Joanna Kleszcz
Skarbnik: Jan Chartynowicz

III klasa SP
Przewodnicząca: Edyta Grudzień
Z-ca przewodniczącej: Kinga Jabłońska
Skarbnik: Anna Rajska

IV klasa SP
Przewodnicząca: Ewelina Karczmarczyk
Z-ca przewodniczącej: Joanna Kleszcz
Skarbnik: Sabrina Zalachowska

V klasa SP
Przewodnicząca: Jakub Baraniak
Z-ca przewodniczącej: Magdalena Hebda
Skarbnik: Anna Dedio

VI klasa SP
Przewodnicząca: Karol Jóźwicki
Z-ca przewodniczącej: Monika Bartoń
Skarbnik: Magda Kaczor

VII klasa SP
Przewodnicząca: Beata Migdał
Z-ca przewodniczącej: Anna Węgrzyn
Skarbnik: Mariola Sikora

VIII klasa SP
Przewodniczący: Alina Piagentini
Z-ca przewodniczącego: Dorota Krzyszczuk
Skarbnik: Agata Kałużna

Klasa I LO
Przewodnicząca: Kinga Jabłońska
Z-ca przewodniczącej: Zbigniew Pietranik
Skarbnik: Dorota Siwińska

Klasa II LO
Przewodnicząca: Ewa Wasąg
Z-ca przewodniczącej: Monika Michalska
Skarbnik: Jacek Zielonka

Klasa III A LO
Przewodnicząca: Anita Markiewicz
Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Ogórek
Skarbnik: Stanisława Szymczak

Klasa III B LO
Przewodnicząca: Karolina Małkowski
Z-ca przewodniczącej: Beata Fediuk
Skarbnik: Agnieszka Stanecki