Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023 / 2024

Przewodniczący: Witold Kluza
Zastępca: Jakub Baraniak
Skarbnik: Karol Jóźwicki
Sekretarz: Renata Daniel

Kontakt: radarodzicowsplchicago2023.24@gmail.com

Komisja Rewizyjna

  • Dariusz Szelewa
  • Beata Migdał
  • Żaneta Kozioł

Skład Rad Oddziałowych w poszczególnych klasach

Oddział Dziecięcy

Przewodniczący: Dariusz Szelewa
Z-ca przewodniczącego: Anna Rusiecki
Skarbnik: Wioletta Gurgul

I klasa SP
Przewodniczący: Żaneta Kozioł
Z-ca przewodniczącego: Marzena Daniel
Skarbnik: Marta Piekło

II klasa SP
Przewodniczący: Anna Rajska
Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Valentin
Skarbnik: Katarzyna Kleszcz

III klasa SP

Przewodniczący: Renata Daniel
Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Skiba – Goldenman
Skarbnik: Sylwia Makarewicz – Liszka

IV klasa SP
Przewodnicząca: Witold Kluza
Z-ca przewodniczącej: Joanna Kleszcz
Skarbnik: Jan Chartynowicz

V klasa SP
Przewodnicząca: Kinga Jabłońska
Z-ca przewodniczącej: Edyta Grudzień
Skarbnik: Agnieszka Valentin

VI klasa SP
Przewodnicząca: Ewelina Karczmarczyk
Z-ca przewodniczącej: Joanna Kuszcz
Skarbnik: Barbara Jasińska

VII klasa SP
Przewodnicząca: Jakub Baraniak
Z-ca przewodniczącej: Magdalena Hebda
Skarbnik: Anna Dedio

VIII klasa SP
Przewodnicząca: Karol Jóźwicki
Z-ca przewodniczącej: Monika Barton
Skarbnik: Magdalena Kaczor

Klasa I LO
Przewodniczący: Beata Migdał
Z-ca przewodniczącego: Ewa Misterka
Skarbnik: Anna Karwowska – Lopez

Klasa II LO
Przewodnicząca: Anna Sokołowski
Z-ca przewodniczącej: Sylwia Kurczak
Skarbnik: Jan Chartynowicz

Klasa III LO
Przewodnicząca: Konga Jabłońska
Z-ca przewodniczącej: Mariola Sikora
Skarbnik: Edyta Grudzień

Klasa IV
Przewodnicząca: Ewa Wasąg
Z-ca przewodniczącej: Anna Karwowska – Lopez
Skarbnik: Jacek Zielonka

Do pobrania