Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022 / 2023

Przewodniczący: Anita Markiewicz
Zastępca: Witold Kluza
Skarbnik: Karol Jóźwicki
Sekretarz: Renata Daniel

Kontakt: radarodzicowsplchicago2022.23@gmail.com

Komisja Rewizyjna

  • Jakub Baraniak
  • Zbigniew Pietranik
  • Agnieszka Valentin

Skład Rad Oddziałowych w poszczególnych klasach

I klasa SP
Przewodniczący: Agnieszka Valentin
Z-ca przewodniczącego: Anna Rajska
Skarbnik: Kathy Kleszcz

II klasa SP
Przewodniczący: Renata Daniel
Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Skiba
Skarbnik: Sylwia Liszka

III klasa SP

Przewodniczący: Witold Kluza
Z-ca przewodniczącego: Joanna Kleszcz
Skarbnik: Jan Chartynowicz

IV klasa SP
Przewodnicząca: Edyta Grudzień
Z-ca przewodniczącej: Kinga Jabłońska
Skarbnik: Anna Rajska

V klasa SP
Przewodnicząca: Ewelina Karczmarczyk
Z-ca przewodniczącej: Dorota Krzyszczuk
Skarbnik: Joanna Kleszcz

VI klasa SP
Przewodnicząca: Jakub Baraniak
Z-ca przewodniczącej: Magdalena Hebda
Skarbnik: Anna Dedio

VII klasa SP
Przewodnicząca: Karol Jóźwicki
Z-ca przewodniczącej: Monika Bartoń
Skarbnik: Magdalena Kaczor

VIII klasa SP
Przewodnicząca: Beata Migdał
Z-ca przewodniczącej: Anna Karwowska-Lopez
Skarbnik: Mariola Bisakowska-Sikora

Klasa I LO
Przewodniczący: Anna Skłodowska
Z-ca przewodniczącego: Alina Piagentini
Skarbnik: Zygmunt Kurczak

Klasa II LO
Przewodnicząca: Kinga Jabłońska
Z-ca przewodniczącej: Zbigniew Pietranik
Skarbnik: Dorota Siwińska

Klasa III LO
Przewodnicząca: Ewa Wasąg
Z-ca przewodniczącej: Jacek Zielonka
Skarbnik: Anna Karwowska-Lopez

Klasa IV
Przewodnicząca: Anita Markiewicz
Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Ogórek
Skarbnik: Stanisława Szymczak