Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020 / 2021

Przewodniczący: Anita Markiewicz
Zastępca: Witold Kluza
Skarbnik: Karol Jóźwicki
Sekretarz: Karolina Makowski

Kontakt: radarodzicowsplchicago2020.21@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Ewa Wasąg
Członek Komisji: Anna Rajska
Członek Komisji: Jakub Baraniak
Obserwator Komisji: Jan Chartynowicz

Skład Rad Oddziałowych w poszczególnych klasach

I klasa SP
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

II klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

III klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

IV klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

V klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VI klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VII klasa SP
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

VIII klasa SP
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

Klasa I LO A
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa I LO B
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa II LO
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Klasa III LO
Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącej:
Skarbnik: