Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Egzamin Certyfikatowy – Seal of Biliteracy

Informacje o egzaminie Certyfikatowym.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim. O certyfikat zabiegają Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy.  Zainteresowanie egzaminem rośnie również wśród młodzieży klas maturalnych np. w Niemczech, na Białorusi czy w USA. Władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego, jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego. Certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2. 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z informacjami pod następującymi linkami oraz sprawdzanie aktualności na bieżąco.

http://certyfikatpolski.pl

https://znpusa.org/egzamin-certyfikatowy/

Informacje o egzaminie – Pieczęć dwujęzyczności.

Pieczęć dwujęzyczności otrzymują uczniowie, którzy biegle władają co najmniej dwoma językami. Pieczęć nadają im szkoły,  dystrykty szkolne, lub stan, w którym mieszkają.  W związku z tym, że nie wszystkie szkoły pozwalają uczniom zdać ten egzamin z języka polskiego (chociaż powinny) Zrzeszenie Nauczycieli Polskich umożliwiło zdanie tego egzaminu w ich siedzibie, a w tym roku w związku z pandemią można zdać ten egzamin online. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w poniżej podanych linkach.

https://znpusa.org/pieczec-dwujezycznosci/

https://avantassessment.com/stamp