Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasy

Klasa I SP
wychowawca, Małgorzata Terlikowska

Klasa II SP
wychowawca, mgr Marzena Wożniak

Klasa III SP
wychowawca, mgr Krystyna Gotter

Klasa IV SP
wychowawca, nauczyciel języka polskiego, mgr Anna Zawisza

wiedza o Polsce, mgr Anna Zawisza

Klasa V SP
wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce, mgr Renata Stafska
język polski, mgr Aneta Józwik

Klasa VI SP
wychowawca, nauczyciel języka polskiego, mgr Aneta Józwik
wiedza o Polsce, mgr Anna Awakowicz

Klasa VII SP
wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce, mgr Anna Awakowicz
język polski, mgr Elżbieta Kubajek

Klasa VIII SP
wychowawca, nauczyciel języka polskiego, dr Katarzyna Gorzelska
wiedza o Polsce, mgr Renata Stafska

Klasa I LO
wychowawca, nauczyciel języka polskiego, mgr Elżbieta Kubajek
wiedza o Polsce, mgr Renata Stafska

Klasa II A LO
wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce, mgr Krystyna Wyrwał
język polski, mgr Małgorzata Biedroń

Klasa II B LO
wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce, mgr Krystyna Wyrwał
język polski, dr Katrzyna Gorzelska

Klasa III LO
wychowawca, nauczyciel języka polskiego, mgr Małgorzata Biedroń
wiedza o Polsce, mgr Krystyna Wyrwał