Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa I LO

Wychowawca Estera Bartula – Zyzak

 

Nauczyciel języka polskiego Estera Bartula – Zyzak

 

Nauczyciel wiedzy o Polsce  Renata Stafska

 

Lista lektur

Bogurodzica;

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, psalmy, w tym

Psalm 13, Psalm 47, treny, w tym: IX, X, XI i XIX, Odprawa posłów greckich (fragmenty);

Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny;

 

 

Podręczniki opublikowane są w zakładce – O szkole / podręczniki