Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa II LO

Wychowawca, nauczyciel języka polskiego mgr Małgorzata Biedroń

Nauczyciel wiedzy o Polsce  mgr Renata Stafska

Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2022/2023

 

Język polski

  1. “Nowe Lustra Świata”, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek. Części : I, II, III, IV, V. Wydawnictwo: WSiP

Wiedza o Polsce

  1. “Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkól ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczków. Wydawnictwo: Nowa Era.
  2. “Geografia 3. Polska.” Jan Wójcik, Hanna Staniow, Piotr Staniow. Wydawnictwo: Nowa Era
  3. “Atlas historyczny od starożytności do współczesności. Szkoły ponadgimnazjalne” Koordynacja prac: Jacek Gawrysiak, Barbara Gawrysiak ; Redaktor prowadzący: Izabela Hajkiewicz. Wydawnictwo: Nowa Era

Geografia

  1. Atlas Geograficzny „Polska, kontynenty, świat” – wydawnictwo: Nowa Era

Lista Lektur

  1. Bogurodzica
  2. Jan Kochanowski – pieśni, treny (wybór);
  3. Ignacy Krasicki – satyry. liryki (wybór);
  4. Lament Świętokrzyski