Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa II LO

Wychowawca Małgorzata Bielawiec

 

nauczyciel języka polskiego Katarzyna Gorzelska

 

Nauczyciel wiedzy o Polsce  Małgorzata Bielawiec

 

 

Lista Lektur

Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane

sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, Konrad Wallenrod (fragmenty),

Dziady IV (fragmenty), Dziady cz. III (fragmenty);

Juliusz Słowacki, Kordian (fragmenty), wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze, w tym Fortepian Szopena;

Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;

Bolesław Prus, Lalka (fragmenty);

Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty);

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;

Adam Asnyk, wybór wierszy;

Maria Konopnicka, wybór wierszy;

 

Podręczniki opublikowane są w zakładce – O szkole / podręczniki