Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa III LO

Wychowawca Katarzyna Gorzelska

 

nauczyciel języka polskiego Katarzyna Gorzelska

 

Nauczyciel wiedzy o Polsce  Renata Stafska

 

Lista Lektur

 

wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

Leopold Staff;

Stanisław Wyspiański, Wesele (fragmenty);

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, tom I – Jesień (fragmenty);

Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria

Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Tadeusz Peiper,

Józef Czechowicz;

wybrane wiersze następujących poetów: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty)

 

 

Podręczniki opublikowane są w zakładce – O szkole / podręczniki