Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa III LO

Wychowawca, nauczyciel języka polskiego mgr Elżbieta Kubajek

Nauczyciel wiedzy o Polsce  mgr Małgorzata Bielawiec

Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2022/2023

 

Język polski

 1. Tytuł: “Nowe Lustra Świata”
  Autorzy: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek.
  Części : I, II, III, IV, V
  Wydawnictwo: WSiP
  Wiedza o Polsce
 2. Tytuł: “Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkól ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”
  Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Klaczkow.
  Wydawnictwo: Nowa Era
 3. Tytuł: “Geografia 3. Polska.”
  Autorzy: Jan Wójcik, Hanna Staniow, Piotr Staniow.
  Wydawnictwo: Nowa Era
 4. Tytuł: “Atlas historyczny od starożytności do współczesności. Szkoły ponadgimnazjalne”
  Koordynacja prac: Jacek Gawrysiak, Barbara Gawrysiak; Redaktor prowadzący: Izabela Hajkiewicz
  Wydawnictwo: Nowa Era

Geografia

 1. Atlas Geograficzny „Polska, kontynenty, świat” – wydawnictwo: Nowa Era

Lista Lektur

 1. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz, Dziady cz. III;
 2. Bolesław Prus – Lalka;
 3. Utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida- wybór poezji romantycznej;
 4. Stanisław Wyspiański – Wesele;
 5. Władysław Stanisław Reymont – Chłopi, tom I: Jesień;
 6. Stefan Żeromski – Przedwiośnie;
 7. Sławomir Mrożek – Tango;