Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa IV SP

Wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce mgr Anna Awakowicz

Nauczyciel języka polskiego mgr Anna Zawisza

Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnia szkoła. Rodzice nie kupują podręczników.

Lista Lektur

1. J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa

2. A. Maleszka, Magiczne drzewo. Czerwone Krzesło

3. J. Korczak, Król Maciuś Pierwszy

4. A. Bahdaj, Kapelusz za sto tysięcy