Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa V SP

Wychowawca, nauczyciel język polskiego mgr Agnieszka Rebeszko

Nauczyciel wiedzy o Polsce mgr Agnieszka Rebeszko

Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnia szkoła. Rodzice nie kupują podręczników.

 

Lista Lektur

1. B. Prus, Katarynka

2. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

3. R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

4. E. Nowak, Pajączek na rowerze