Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa V SP

Wychowawca – Anna Awakowicz

Nauczyciel języka polskiego – Anna Zawisza

Nauczyciel wiedzy o Polsce – Anna Awakowicz

 

Obowiązuje wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2023/2024

Podręczniki oraz ćwiczenia pochodzą z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, które zapewnia Szkoła Polska.

Rodzice nie kupują podręczników.

 

Lista Lektur

1. B. Prus, Katarynka

2. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

3. R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

4. E. Nowak, Pajączek na rowerze