Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa VI SP

Wychowawca – Agnieszka Rebeszko

Nauczyciel języka polskiego – Agnieszka Rebeszko

Nauczyciel wiedzy o Polsce – Małgorzata Bielawiec

 

Obowiązuje wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2023/2024

Podręczniki oraz ćwiczenia pochodzą z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, które zapewnia Szkoła Polska.

Rodzice nie kupują podręczników.

 

Lista Lektur

  1. Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant;
  2. Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole;
  3. Kornel Makuszyński, Szatan z VII klasy;
  4. Ignacy Krasicki, Wybrane bajki
  5. Wybrane podania, legendy i baśnie polskie;
  6. Adam Mickiewicz, Powrót taty,
  7. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;
  8. Przypowieści biblijne;
  9. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz: Polowanie i Koncert Wojskiego;