Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa VI SP

Wychowawca, nauczyciel języka polskiego mgr Anna Zawisza

nauczyciel wiedzy o Polsce mgr Anna Awakowicz

Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2022/2023

 

Podręczniki z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnia szkoła. Rodzice nie kupują podręczników.

 

Lista Lektur

1. E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa

2. K. Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

3. M. Musierwicz, wybrana powieść

4. S. Lem, Bajki robotów (wybrane fragmenty)