Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa VII SP

Wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce, mgr Anna Awakowicz

Język polski, mgr Elżbieta Kubajek

Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnia szkoła. Rodzice nie kupują podręczników.

 

Lista Lektur

1. A. Fredro, Zemsta

2. A. Mickiewicz, Dziady część II

3. H. Sienkiewicz, Latarnik

4. S. Żeromski, Syzyfowe prace