Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa VIII SP

Wychowawca Renata Stafska

Nauczyciel języka polskiego – Maria Frycz

Nauczyciel wiedzy o Polsce – Renata Stafska

 

Obowiązuje wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2023/2024

Podręczniki oraz ćwiczenia pochodzą z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, które zapewnia Szkoła Polska.

Rodzice nie kupują podręczników.

 

Język polski — Lista Lektur

 1. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz;
 3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis;
 4. Sławomir Mrożek, Artysta;
 5. Juliusz Słowacki, Balladyna;
 6. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż);
 7. Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Krzysztofa
 8. Kamila Baczyńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta,
 9. Stanisława Barańczaka, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza oraz fraszki
 10. Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.
 11. Arkady Fiedler, Dywizjon 303;
 12. Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego;