Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Klasa VIII SP

Wychowawca, nauczyciel wiedzy o Polsce mgr Małgorzata Bielawiec

Nauczyciel języka polskiego mgr Małgorzata Biedroń

Wykaz podręczników i lista lektur na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnia szkoła. Rodzice nie kupują podręczników.

Język polski — Lista Lektur

1. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz

2. H. Sienkiewicz, Quo vadis

3. A. Kamiński, Kamienie na szaniec

4. J. Słowacki, Balladyna