Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Nauka

Lekcja w pierwszej klasie

Zajęcia lekcyjne w klasie I SP – edukacja wczesnoszkolna. Poznajemy litery ę, ą. Na zajęciach aktywność uczniów została zaplanowana...

Opublikowano: 27 stycznia 2018

Historia Polski

Historii Polski można uczyć się z podręcznika, ale można również na podstawie podręcznika wcielić się w postaci z epoki....

Opublikowano: 06 stycznia 2018

Praca nad scenariuszem

Jedną z form pracy z tekstem literackim jest próba przeniesienia go scenę. Klasa VI pracując z tekstem Katarzyny Piękosz...

Opublikowano: 05 stycznia 2018

Internetowe quizy Kahoot

Internetowe quizy Kahoot są świetną metodą na ożywienie lekcji i jednocześnie na sprawdzenie wiadomości uczniów. Nadają się do powtórek,...

Opublikowano: 04 stycznia 2018