Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Samorząd Uczniowski

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego w dniu 09.10.2021 roku:

Ilość głosów oddanych: 89

Ilość oddanych głosów nieważnych: 2

Ilość głosów ważnych: 87

 

W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym społeczność szkolna wyłoniła samorządową reprezentację szkoły.

Osoby, które otrzymały mandat członka Samorządu Uczniowskiego:

 

1.   Bartosz Wasąg               głosów 23

2. Mikołaj Pietranik głosów 22

3.   Emilia Awakowicz         głosów 13

4.   Emilia Kamińska           głosów 13

5. Zuzanna Fediuk głosów 8

6.   Zuzanna Chłopek           głosów  6

Serdecznie gratulujemy Uczniom!

Życzymy wytrwałości i pomysłowości w realizacji planów!

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Wasąg Bartosz

Zastępca Przewodniczącego: Pietranik Mikołaj

Skarbnik: Kamińska Emilia

Sekretarz: Awakowicz Emilia

Członkowie: Chłopek Zuzanna

Fediuk Zuzanna

 

 

Serdecznie gratulujemy wybranym uczniom.

Życzymy wytrwałości i pomysłowości w realizacji zaplanowanych obietnic.