Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego 2023/2024:

 • Przewodniczący: Julia Wisz (kl. IV LO)
 • Zastępca przewodniczącego: Emilia Awakowicz  (kl.III LO)
 • Sekretarz: Nikolas Pietranik( kl.III LO)
 • Skarbnik: Emilia Kamińska (kl. III LO)
 • Członkowie:
  • Kinga Pawlikowska – Tamulis (kl. I LO)
  • Anna Soroka (kl. I LO)
  • Monika Wierzchoń  (kl. II LO)
  • Anna Wierzchoń( kl. III LO)