Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Samorząd Uczniowski

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Polskiej w Chicago w dniu 25.11.2020 roku:

  • Ilość głosów oddanych – 80
  • Ilość oddanych głosów nieważnych – 2
  • Ilość głosów ważnych – 78

W głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym społeczność szkolna wyłoniła samorządową reprezentację Szkoły.
Osoby, które otrzymały mandat członka Samorządu Uczniowskiego to:

  1. Aleksandra Kamińska – 24 głosy – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  2. Anastazja Wysocka – 14 głosów – zastępca
  3. Bartosz Wasąg – 13 głosów – skarbnik
  4. Natalia Solak – 9 głosów – sekretarz
  5. Zuzanna Chłopek – 9 głosów – członek
  6. Kamil Gembiś – 9 głosów – członek

 

Serdecznie gratulujemy wybranym uczniom.

Życzymy wytrwałości i pomysłowości w realizacji zaplanowanych obietnic.