Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodniczący: Julia Wisz (kl. III LO)
 • Zastępca przewodniczącego: Nikolas Pietranik (kl.II LO)
 • Sekretarz: Emilia Awakowicz ( kl.II LO)
 • Skarbnik: Lidia Wasąg (kl. I LO)
 • Członkowie:
  • Emilia Kamińska (kl. II LO)
  • Anna Wierzchoń (kl. II LO)
  • Adrian Stanecki (kl. VIII)
  • Damian Chmielewski ( kl. VIII)